PRODUKTY:

Řekli o nás...

Novem car interior design k. s.

Lektor z firmy BNFC pro nás připravil školení na používání LinkedInu, přesně dle našich požadavků.

Školení bylo perfektně připravené a profesionálně vedené.

Zuzana Pendyková, HR manažerka


BNFC - ESF Admin

Co to jsou fondy Evropské unie?
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti.
Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.
Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:
•Strukturální fondy:
◦Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
◦Evropský sociální fond (ESF)
•Fond soudržnosti (FS)

Společnost Bénéficielle, s.r.o., respektive pracovní skupina BNFC - ESF Admin, Vám v současné době nabízí nejen pestrou paletu služeb a produktů, ale také způsob, jak ve Vaší společnosti financovat jejich realizaci.
Víte, že například pro financování svých vzdělávacích projektů můžete využít strukturální fondy Evropské unie?
Evropský sociální fond (ESF) je institut EU, který mimo jiné podporuje investice do vzdělávání. Díky tomu může i Vaše firma podpořit rozvoj toho nejcennějšího, co má – lidského kapitálu.
Bénéficielle, s.r.o., zprostředkovává možnost získání dotací z ESF. Díky svým zkušenostem jsme schopni Vám pomoci vypracovat žádost i projekt po formální a obsahové stránce tak, aby zcela vyhovoval všem požadovaným kritériím.
- máme přehled o možnostech Evropského sociálního fondu, dotacích a finanční podpoře
- pomůžeme Vám s vypracováním a podáním žádosti
- budeme s Vámi spolupracovat na zpracování vzdělávacího projektu
- zajistíme administraci projektu po dobu jeho trvání
Věříme, že společně dokážeme zvýšit konkurenceschopnost Vaší společnosti a rozvinout potenciál Vašich zaměstnanců.
Nabízíme spolupráci v operačních programech OPPA (Operační program: Praha – Adaptabilita), OPLZZ (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost) a v konkrétních výzvách, např. "Vzdělávejte se!", "Školení je šance" apod.

Uvažujete o financování prostřednictvím fondů EU? Pomůžeme vám!
U nás neplatíte předem. Naše odměna závisí na Vašem úspěchu.

NOVINKY

Novinky

Vybrané příklady našich vážených klientů
 

BNFC zpravodaj

Stáhněte si náš atuální zpravodaj, který je k dispozici v online verzi. Najdete zde aktuálně dostupné lidské zdroje ve Vašem regionu, semináře, školení, tipy, rady, zajímavosti.

Jižní Morava - zde

Východní Čechy - zde

Severní Čechy - zde

České Budějovice - zde

Plzeňský kraj - zde

Praha - zde

Severní Morava - zde

Liberecký kraj - zde

Najdete nás na Facebooku

7 TRENDŮ, KTERÉ PŘINESLA RECESE DO VZDĚLÁVÁNÍ
Bylo, nebylo. V porevolučním období, v čase velkých rozjezdů a plánů, kdy se firmám dařilo, vzkvétaly a snažily se z trhu urvat co největší díl, kralovaly ve vzdělávání velké rozvojové projekty. Zejména oblast obchodu byla notně posilována, zatímco manažerské vzdělávání přicházelo někdy na řadu až ve druhém kole. S recesí se mnohé změnilo. Více zde.

Zastoupení Východní Čechy
Společnost Bénéficielle, s.r.o. znovu otevřela svou kancelář Východní Čechy.
Provoz kancelářen řídí zkušená konzultantka Andrea Brenkušová.
Kontakty na ní naleznete v rubrice kontakty.

Stáhněte si aktuální znění Zákoníku práce
Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24.10.2012. Stáhněte zde

Spolupracujeme:

Víte, že:

Existuje jev, který popisuje termin "vnitřní výpověď? Je to vědomá rezignace zaměstnanců. Konec angažovanosti, osobního nasazaní a obětavosti ve prospěch zaměstnavatele. Spolupracovníci, kteří vnitřně vypověděli, nejsou již dále připraveni aktivně se angažovat ve prospěch svého zaměstnavatele a redukují svoji výkonnost na to co se jim výslovně nařídí.
Ve svém důsledku jsou v takové situaci poraženými obě strany. Z pohledu organizace zůstává nevyužit hlavní - lidský potenciál. Organizace s vyšší mírou vnitřních výpovědí má problém s realizací i drobných rozvojových projektů. Postiženi spolupracovníci trpí stresem a frustrací.
Postiženou organizaci stojí vnitřní výpovědi každoročně milióny.

Citát dne

Brown H. Jackson: Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill...